Decorative

OSVOJI PREKMURJE Z
E-KOLESOM

Izposoja kolesa je super, sploh če ga rabite občasno. Včasih bi kolo testirali, drugič bi rabili več koles, spet kdaj tretjič pa enostavno želite na kratki kolesarski pobeg v naravo. Zato vam v Špica Bike Shop nudimo enostavno rešitev za vaše podvige. Ker skrbimo tudi za vašo varnost, vam skupaj s kolesom v uporabo predamo tudi čelado. Da pa bo kolo varno tudi, ko ustavite na zasluženem hidracijskem postanku, so kolesa opremljena z varnostno ključavnico.

Po dogovoru se vam prilagodimo tudi z dostavo in prevzemom koles. In ker ste naši, itak razumete, da nekaj časa in goriva to udobje “zgužva”, zato boste z veseljem primaknili nekaj zraven, ko logistiko prevzamemo mi. Kolesa dobite čista in jih po svojih spretnostih umažete. Tudi vi nam jih vrnete čista, da jih lahko skupaj pregledamo in medtem predebatiramo vašo kolesarsko izkušnjo. Navsezadnje so zgodbe tiste, ki štejejo.

PEDALIRAJ
PO SVOJE!

Redko imamo možnost izbire, kjer gredo sprostitev, udobje, rekreacija in trajnostna mobilnost z roko v roki. V Špica BIke Shop podpiramo trajnostno mobilnost, s katero vam nudimo več. Več udobja za več zabave in večji domet za nove dogodivščine.

Vse o specifikacijah naših koles za izposojo preberite pod spodnjim obrazcem za rezervacijo! 

Cena dnevne izposoje kolesa:
1 dan = 40 €
2 dni = 35 €
3 dni = 30 €
Več kot 3 dni = 25€ / na dan
Vse cene so v EUR. Cenik posodobljen 26.07.2023.

Obrazec se nalaga...

Kako
deluje?

Špica urgenca:

Možnost sklenitve »Špica urgence za dodatnih 50€« na območju Pomurja. Gre za posebno dodatno storitev za vse tiste, ki želite maksimalno udobje tudi v primeru, ko na pri nas izposojenih kolesih pride do predrtja zračnice ali do kakšnega podobnega neljubega pripetljaja. V takem primeru nas pokličete in naša Špica urgenca vam pride v najkrajšem možnem času na pomoč. Pridemo, uredimo, vi pa brezskrbno vozite naprej.

Poklikaš in rezerviraš online, ali
Pokličeš in rezerviraš.


Kaj dobiš?

- Pregledano kolo
- Čelada
- Ključavnica


Kje lahko prevzameš in kam dostaviš?
- Špica Bike Shop MS
- Kruplivnik na Goričkem
- Dogovorjeno mesto
- Prevoz v naši režiji do 30km = 10eur v eno smer

Špica rescue
Za kolesarske poznavalce imamo pripravljen paket prve pomoči, s katerim boste rešili vsako mini zagonetko na poti.

Nimaš ideje kam oziroma kje kolesariti??

Ride gorisko applikacija

Poskeniraj in preveri najlepše poti Prekmurja v aplikaciji Ride Goričko.

Decorative

Splošni pogoji izposoje koles

Pri podjetju MTB ŠPICA d.o.o.

1. člen

Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: pogoji) opredeljujejo pogoje izposoje in uporabe koles ter obveznosti nosilca, upravljavca in uporabnika. Ti pogoji zavezujejo nosilca, upravljavca in uporabnika kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007).

2. člen

V teh pogojih poslovanja imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

 • navadna kolesa in električna kolesa, ki so last nosilca;
 • informacijska točka je mesto, kjer se sklene pogodbeno razmerje za najem kolesa in točka,
 • kjer se kolo izposodi in vrne;
 • nosilec je MTB ŠPICA d.o.o., kot lastnik koles;
 • upravljavec je MTB ŠPICA d.o.o.;
 • uporabnik je naročnik oziroma oseba, ki najame kolo;
 • spletna stran je dostopna na spletnem naslovu http://www.spicabikeshop.com.

3. člen

Pogoji so objavljeni na spletni strani in so sestavni del najemniškega razmerja med nosilcem in vsakokratnim uporabnikom. Nosilec si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni pogoji veljati z dnem objave na spletnih straneh.

4. člen

Šteje se, da je pogodbeno razmerje sklenjeno, ko uporabnik izpolni in podpiše obrazec za prevzem kolesa (v nadaljevanju: obrazec). Obrazec se dobi in izpolni na informacijski točki upravljavca. V primeru nepopolno izpolnjenega obrazca, lahko upravljavec uporabnika pozove k dopolnitvam. V primeru, da uporabnik ne posreduje dopolnitev pravočasno ali je dopolnitev neprimerna, lahko upravljavec v skladu s temi pogoji enostransko prekine pogodbeno razmerje.

5. člen

Uporabnik mora k izpolnjenemu in podpisanemu obrazcu predložiti veljaven osebni dokument.Izposoja koles je plačljiva. Cenik izposoje in ostalih povezanih stroškov je objavljen na spletni strani http://www.spicabikeshop.com.

6. člen

Uporabniki koles so lahko vse polnoletne fizične osebe. Za osebe, ki še niso polnoletne, izpolnijo obrazec njihovi zakoniti zastopniki, pri čemer so dolžni obvestiti upravljavca, da so le-ti namenjeni osebam, ki so starejše od 14 let in še niso polnoletne; ter posredovati osebne podatke le-teh. Starši ali zakoniti zastopniki mladoletnega uporabnika, odgovarjajo za vso škodo, ki jo neposredno ali posredno s koriščenjem storitve povzroči mladoletna oseba. V primeru, da isti uporabnik večkrat krši te pogoje, imata nosilec in upravljavec pravico, da mu onemogočita dostop do kolesa za določeno ali neprekinjeno obdobje.

7. člen

Uporabnik je dolžan vrniti kolo najkasneje do poteka roka izposoje, na mestu prevzema.

8. člen

Uporabnik je dolžan:

 • koristiti storitev s potrebno previdnostjo, skrbnostjo in preudarnostjo ter ob upoštevanju teh pogojev uporabe;
 • ravnati s kolesom tako, da so poškodbe, uničenje ali izginotje izključeni;
 • upravljavcu sporočiti izgubo, krajo, poškodbo in ali kakršnekoli druge težave v zvezi z najemom, in sicer v najkrajšem mogočem času, vendar najpozneje v roku 24 ur po nastanku dogodka na klicno številko;
 • v primeru kaznivega dejanja čim prej obvestiti tudi policijo;
 • vrniti kolo znotraj trajanja najema.
 • Kolo ostane v polnem obsegu v uporabnikovi izključni odgovornosti, dokler ponudnik storitve ne prejme kopije prijave kaznivega dejanja.

9. člen

V kolikor nosilec ali upravljavec kadarkoli med trajanjem najema ugotovita, da koriščenje kolesa poteka v nasprotju s temi pogoji, lahko nosilec enostransko prekine najemno razmerje, uporabnik paje v tem primeru dolžan takoj vrniti kolo.

10. člen

Uporabnik kolesa ne sme posoditi, oddati v najem, odstopiti ali ga uporabljati na kakršenkoli drugačen način, ki ni naveden v teh pogojih. Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa, ki je last nosilca, v kakršnokoli, brezplačno ali plačljivo, uporabo tretji osebi.

11. člen

Uporabnik ima pravico, da kolo primerno uporabi, v skladu z določbami teh pogojev. Primerna uporaba izključuje predvsem naslednje:

 • uporabo v nasprotju z določbami veljavne prometne ureditve, predvsem določb cestnoprometnih predpisov;
 • kakršnokoli uporabo na terenu ali v naravnih razmerah, ki kolo poškodujejo;
 • kakršenkoli prevoz tretje osebe na kakršenkoli način;
 • kakršnokoli uporabo kolesa na način, ki v nevarnost spravlja njega samega ali tretjo osebo;
 • kakršnokoli demontažo ali poskus demontaže celotnega kolesa ali dela kolesa.

12. člen

Uporabnik sam in neomejeno odgovarja za škodo, ki bi nastala z uporabo kolesa, vključno uporabe v primeru zakasnele vrnitve.

13. člen

Ob začetku vsakega posameznega časa veljavnosti izposoje je uporabnik dolžan plačati ceno najema vvišini kot to določa veljavni cenik. V primeru povzročitve škode na opremi, je oseba ki si je izposodila opremo, dolžna poravnati nastalo škodo v višini 60% cene nove opreme. Izposojena oprema ni zavarovana. Morebitne poškodbe opreme krije oseba, ki si je opremo izposodila. Morebitna kraja opreme je odgovornost osebe, ki si je opremo izposodila in ta oseba je ob najemu seznanjena, da bo v tem primeru plačala 100% vrednosti opreme.

14. člen

Za te pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore glede njihove izvedbe in njihovih posledic velja sodna praksa pristojnih sodišč Slovenije, na katere pogodbenici prenašata izrecno pristojnost,tudi v primeru arbitražnega postopka, pritegnitve tretje osebe kot poroka ali sosporništva. Morebitne spore glede izvedbe in posledic pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno Sodišče v Murski Soboti.Uporabnik in nosilec se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu, soglašala s predložitvijo spora v mediacijo. Uporabnik lahko od pogodbe kadarkoli odstop brez navajanja razlogov. O odstopu mora ponudnika storitve obvestiti. Nosilec uporabniku zaradi odstopa ne obračuna nikakršnih dodatnih stroškov.

S klikom na »Sprejmi vse« se strinjate s shranjevanjem piškotkov na vaši napravi za izboljšanje navigacije po spletnem mestu, analizo uporabe spletnega mesta in pomoč pri trženju. Za več informacij si oglejte naš pravilnik o zasebnosti.